Każdy turniej musi mieć zasady

REGULAMIN

Regulamin Walentynkowego Turnieju Strzeleckiego

2019

stan na dzień 14.01.2019

 1. Cel zawodów
  • Rozwój sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich
  • Rywalizacja sportowa i przygoda ze strzelectwem
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
 2. Organizator zawodów
 3. Strzelnica w Sosnowcu

 4. Termin i miejsce zawodów
 5. Zawody odbędą się w dniu 16.02.2019 na strzelnicy w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 126b. Rozpoczęcie zawodów godz. 15:00

 6. Uczestnictwo
  • W zawodach mogą wystartować zespoły składające się z dwóch osób różnej płci zgłoszone w terminie do dnia 15.02.2019 do godziny 12:00
  • W turnieju może wystartować każda osoba która ukończyła 16 lat, górnej granicy brak. W przypadku osób nieletnich niezbędna obecność pełnoletniego opiekuna.
  • Do zawodów nie będą dopuszczone osoby posiadające patenty i licencje PZSS

  Opłata startowa

  • Dla par zarejestrowanych do 14.02.2019 - 50zł
  • Dla par zarejestrowanych po 14.02.2019 – 80zł

  Płatności

  • Dla zarejestrowanych - przelewem lub na miejscu w dniu zawodów (info. strzelnica@o2.pl)
 7. Zgłoszenia
 8. Zgłoszenia na turniej można dokonać do dnia 15.02.2019 do godziny 12:00:

  Dane par wymagane do rejestracji

  • Imiona
  • Nazwiska
  • Adres email osoby zgłaszającej parę do turnieju

  Rejestracji dokonuje wyłącznie 1 osoba ze startującego duetu Dokonanie rejestracji jest obowiązkowe, celem uczestnictwa w turnieju.

 9. Konkurencja strzelecka
 10. "Strzelanie w parach"

  Drużyna złożona z pary uczestników strzela jednocześnie do jednej tarczy. Na każdą parę przypada pistolet i PM. Domyślnie mężczyzna strzela z pistoletu, kobieta z PMa – podział ten nie ulega zmianom.

  • Cel: tarcza walentynkowa
  • Odległość: 20 m.
  • Postawa: stojąc, oburącz
  • Czas: 3 minuty
  • Broń: Pistolet, PM

  Punktacja:

  • Zgodnie z pierścieniami na tarczy (3, 5, 7)

  Ilość strzałów:

  • 20 strzałów; kaliber 9x19mm

  Remisy:

  • Rozstrzyganie remisów wyłącznie dla par walczących o miejsca 1, 2 i 3.
  • Cel: tarcza walentynkowa
  • Odległość: 20 m.
  • Postawa: stojąc, oburącz
  • Czas: 1 minuty
  • Broń: Pistolet

  Punktacja:

  • Zgodnie z pierścieniami na tarczy (3, 5, 7)

  Ilość strzałów:

  • 5 strzałów; kaliber 9x19mm
 11. Tarcze strzeleckie
 12. 50 x 70 "walentynkowa"

 13. Broń i amunicja
 14. W zawodach wykorzystana będzie broń centralnego zapłonu w kalibrze 9x19mm w zależności od modelu wyposażona w otwarte (muszka, szczerbinka) lub kolimatorowe przyrządy celownicze.

 15. Klasyfikacja zawodów
  • Zespołowa – zliczana będzie suma wartości trafień uzyskanych przez parę zawodników. W przypadku równej ilości punktów wśród par o zwycięstwie zadecyduje dogrywka
  • Klasyfikacja do miejsca 3
  • Klasyfikacja prowadzona "na żywo" patrz. pkt. 14 "Przebieg"
 16. Nagrody
 17. I miejsce:

  • Voucher na strzelnicę dla 2 osób o wartości 300zł
  • Puchar
  • Dyplom
  • Losowanie nagrody z puli I

  II miejsce:

  • Voucher na strzelnicę dla 2 osób o wartości 250zł
  • Puchar
  • Dyplom
  • Losowanie nagrody z puli I

  III miejsce:

  • Voucher na strzelnicę dla 2 osób o wartości 200zł
  • Puchar
  • Dyplom
  • Losowanie nagrody z puli I

  Dla par które zajmą miejsca poza pierwszą trójką przewidziane jest losowanie nagród z puli II

  PULA I

  • Flyspot
  • Aeroklub Śląski
  • Cinema City Unlimited

  PULA II

  • Aeroklub Częstochowski
  • Multikino
  • Czekolady

 18. Kadra sędziowska
 19. Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS

 20. Postanowienia końcowe
  • Decyzje sędziego głównego są ostateczne
  • Drużyna / zespół / para składa się z dwóch zawodników różnej płci
  • Organizator zapewnia broń i amunicję
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu z przyczyn niezależnych
  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie sędziowie zawodów
  • Zliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez sędziów
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje sędziego głównego są wiążące
  • Udzielam Strzelnicy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewkich 126b, 41-219 Sosnowiec prawa do wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Strzelnicę w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewkich 126b, 41-219 Sosnowiec.
  • Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie Strzelnicy w Sosnowcu
 21. Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu:
 22. Przebieg
  • Turniej rozgrywany będzie w trybie zmianowym.
  • Każda zmiana startuje co godzinę od rozpoczęcia turnieju tj. I zmiana – 15:00, II zmiana – 16:00 itd.
  • O przypisaniu do danej zmiany decyduje kolejność zgłoszeń
  • O przypisaniu do zmiany zawodnik zostanie poinformowany w odpowiedzi na zgłoszenie.
  • Zakończenie zawodów uzależnione jest od ilości startujących par dlatego przewidziane jest na godzinę 18:00
  • Pary zajmujące miejsca od 1 do 3 są proszone o pozostanie do zakończenia, kiedy to miejsce będzie miało rozdanie nagród
  • Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona "na żywo" – na strzelnicy zostanie wyznaczone miejsce "Liderów", w którym zasiadać będą 3 pary o najwyższym wyniku. Gdy kolejna para, która zakończy strzelanie będzie miała wynik wyższy niż którakolwiek z par zasiadających na miejscu "Liderów" wtedy para z miejsca "Liderów" o najniższym wyniku ustępuje jej miejsca, losuje nagrodę pocieszenia i zaopatrzona w dyplom i nagrodę może udać się do domu
  • Remisy rozstrzygane są wyłącznie do poziomu trzeciego najwyższego wyniku, niezwłocznie po strzelaniu ostatniej pary turnieju
  • Pary, które nie osiągną wyniku pozwalającego na zdobycie 3 pierwszych miejsc będą o tym informowane niezwłocznie. Tym samym po zakończeniu strzelania pary te będą proszone o udanie się do miejsca gdzie losować będą nagrodę pocieszenia oraz odbierać dyplom. Po wylosowaniu nagrody i odbiorze dyplomu pary te mogą udać się do domów